Diễn đàn CSR về "Quyền tiếp cận thông tin của người lao động" tại HN và Tp.HCM (3.2013)

Diễn đàn "Nâng cao lòng tin người tiêu dùng vào sản phẩm và dịch vụ Việt Nam" tại Hà Nội (22.01.2013)

Diễn đàn "Nâng cao lòng tin người tiêu dùng vào sản phẩm và dịch vụ Việt Nam" Tp. HCM (19.01.2013)

Diễn đàn CSR về chủ đề Cộng đồng (Tháng 11/2012)

Hội thảo TNXHDN tại Vũng Tàu (Tháng 11/2012)

Khóa đào tạo tư vấn viên TNXHDN địa phương tại Đồng Nai (Tháng 11/2012)

Hội thảo về Quản lý chất lượng và Kiểm soát chi phí (Tháng 10 & 11/ 2012)

Khóa đào tạo tư vấn viên TNXHDN địa phương tại Tp.Hồ Chí Minh (02-03.03.2012)

Hội thảo giới thiệu chương trình tư vấn TNXHDN tại Hải Phòng (27.07.2012)

Diễn đàn CSR về Công nghệ thông tin xanh tại Hà Nội

Diễn đàn CSR về Công nghệ thông tin xanh tại Tp.HCM

Diễn đàn CSR về Quyền sở hữu trí tuệ tại Hà Nội

Diễn đàn CSR về Quyền sở hữu trí tuệ tại Tp.HCM

Diễn đàn CSR về Bảo vệ người tiêu dùng tại Tp.HCM