Diễn đàn CEO về chủ đề "Minh bạch trong quản lý"


Diễn CEO về chủ đề "Cộng đồng"


Diễn đàn CEO về chủ đề "Môi trường"


Diễn đàn CEO về chủ đề "Lao động"


Chương trình "Sharing Vietnam" với sự góp mặt của ông Florian Beranek (Trưởng cố vấn kỹ thuật, dự án UNIDO - VCCI CSR)


Huấn luyện phòng cháy chữa cháy tại Công ty may Hải Nam, Hà Nội


Ứng dụng hiệu quả các tiêu chuẩn riêng


Sử dụng hiệu quả năng lượng giúp cắt giảm chi phí và tiết kiệm ngân sách


Tiêu chuẩn ISO 26000 - Hướng dẫn về Trách nhiệm xã hội