(Kopie 1)

< Meet to Meet the SDG "Why business should love the forest"
19.04.2017 06:37 Age: 5 yrs

Gặp gỡ để thực hiện Mục tiêu PTBV "An toàn thực phẩm - Câu hỏi về sự phối hợp và tin tưởng lẫn nhau"

Gặp gỡ để thực hiện Mục tiêu PTBV - Diễn đàn TNXHDN về An toàn thực phẩm tại Hà Nội ngày 20/9 và tại tp HCM ngày 22/9/2016 thu hút sự tham dự của 180 đại biểu.


Thoạt nhìn, an toàn thực phẩm chỉ đơn thuần là mối bận tâm của người tiêu dùng. Tuy nhiên, xem xét kỹ càng hơn, có thể thấy vấn đề này có sự liên kết mạnh mẽ với các vấn đề khác không chỉ của người tiêu dùng mà còn của cả DN, cụ thể là vấn đề môi trường, minh bạch và cộng đồng. Hơn thế nữa, thực phẩm nói chung và an toàn thực phẩm nói riêng cũng đặt ra những câu hỏi về trách nhiệm đối với thế hệ sau. Để có một bức tranh tổng thể về an toàn thực phẩm, Gặp gỡ để thực hiện Mục tiêu PTBV - Diễn đàn TNXHDN "An toàn thực phẩm - Câu hỏi về sự phối hợp và tin tưởng lẫn nhau" đã được tổ chức  vào tháng 9/2016 với cơ quan đối tác Hiệp hội các Nhà Bán lẻ Việt Nam (AVR). Diễn đàn đã đưa vấn đề rất nóng hiện nay vào thảo luận, nhấn mạnh vai trò của các nhà bán lẻ và các cơ quan hỗ trợ về công nghệ và tiêu chuẩn trong việc giải quyết vấn đề. 

Diễn đàn cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực của các đối tác khác như: VIAP, VINACERT, Công ty CP Nhất Nam (Fivimart), Saigon Coop., Công ty CP An Việt (5K Food), Công ty CP TM DV Mùa (Organica), v.v... Câu chuyện của họ mang tới những cái nhìn tích cực hơn về vấn đề thực phẩm. Bên cạnh đó, mô hình hỗ trợ của cơ quan quốc tế như UNIDO cũng đã được chia sẻ.

Đưa vấn đề niềm tin làm trọng tâm, đại biểu tham dự Diễn đàn đã cùng nhau xây dựng Chuỗi niềm tin thực phẩm trong phiên buổi chiều. Hoạt động tương tác này đã khiến người tham gia tự đặt ra nhiều câu hỏi và có cái nhìn tổng quát hơn về vấn đề thực phẩm an toàn.

Vui lòng theo dõi trang facebook CSR VIET NAM để có thông tin cập nhật và chi tiết về Gặp gỡ để thực hiện Mục tiêu PTBV - Diễn đàn TNXHDN.