(Kopie 1)

< Meet to Meet the SDG - Children’s Rights and Business Principles
26.07.2016 05:49 Age: 5 yrs

Gặp gỡ để thực hiện Mục tiêu PTBV - Quyền trẻ em và nguyên tắc kinh doanh

Trong khuôn khổ diễn đàn “Gặp gỡ để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững”, VCCI – VP DN vì sự PTBV, GCNV, UNIDO tại Việt Nam và UNICEF tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Quyền Trẻ em và Nguyên tắc kinh doanh” tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.


Đón tiếp gần 200 đại biểu tham dự, sự kiện đã trao đổi cách thức mà cộng đồng doanh nghiệp có thể hành động nhằm ủng hộ và tôn trọng Quyền Trẻ em góp phần hiện thực hóa Mục tiêu Phát triển Bền vững. Hội thảo lấy ví dụ thông qua các phát hiện và khuyến nghị của Báo cáo Đánh giá Tác động Quyền Trẻ em trong Ngành Du lịch và Lữ hành được thực hiện ở Việt Nam vào năm 2015 để làm cơ sở trao đổi thảo luận. 

Các đại biểu sau đó tham gia thảo luận sôi nổi về rủi ro và cơ hội của trẻ em tại nơi làm việc, thị trường và tại cộng đồng.

Những người quan tâm và muốn áp dụng Cẩm nang Quyền trẻ em và Nguyên tắc Kinh doanh cho tổ chức/DN có thể tải toàn bộ nội dung tại đây.