(Kopie 1)

< Introducing "Meet to meet the SDG" Platform 5.4. HCMC, 7.4. Hanoi
25.07.2016 06:27 Age: 5 yrs

Ra mắt Diễn đàn "Gặp gỡ để thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững" tại HCM ngày 5.4 và Hà Nội ngày 7.4.2016

Hãy bắt đầu hành trình đầy cảm hứng hướng tới Chương trình nghị sự 2030 và GẶP GỠ ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU PTBV tại HCM ngày 5.4 và tại Hà Nội ngày 7.4.2016


Tháng 9 năm 2015, lãnh đạo 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã chính thức thông qua Chương trình Nghị sự 2030 bao gồm 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (Mục tiêu PTBV) nhằm giải quyết những thách thức của sự phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, đảm bảo tính bền vững của môi trường và quản trị tốt.

Với sự hợp tác của hai sáng kiến là Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (GCNV) và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD), Diễn đàn Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (TNXHDN) phiên bản Doanh nghiệp tháng 4 là sự kiện khởi đầu để lồng ghép các cơ hội và trách nhiệm mà các Mục tiêu PTBV mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bắt đầu cuộc hành trình của mình ở cấp độ quốc gia.

Diễn đàn đã đặt ra các câu hỏi: Mục tiêu PTBV có ý nghĩa gì đối với doanh nghiệp? Phạm vi là gì? Ai có thể hỗ trợ doanh nghiệp? và cuối cùng là: Doanh nghiệp được hưởng lợi như thế nào khi thực hiện các mục tiêu PTBV? đồng thời kết nối các Mục tiêu PTBV với những khuyến nghị được trinh bầy trong một nghiên cứu khách quan nhất, mới nhất về Việt Nam: Báo cáo Tầm nhìn Việt Nam 2035.

Để cập nhật thông tin và tham gia vào Diễn đàn, vui lòng theo đường dẫn: sdg-vietnam.eu