(Kopie 1)

< Student Contest on CSR has just been launched this September
17.09.2015 08:56 Age: 6 yrs

Khởi động cuộc thi Sinh viên & TNXHDN năm 2015

Cuộc thi Sinh viên & TNXHDN năm 2015 đã được khởi động trong tháng 9 này, kêu gọi sự tham gia của các bạn sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận, tìm kiếm và chia sẻ các ý tưởng mới


Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và tổ chức áp dụng và thực hành TNXHDN, dự án CSR rất quan tâm tới thế hệ sau - các bạn trẻ sinh viên. Nhằm tạo ra một sân chơi dành riêng cho các bạn sinh viên tìm hiểu và thoải mái thể hiện ý kiến, ý tưởng và sáng kiến của mình, một cuộc thi về TNXHDN sẽ được tổ chức, do dự án phối hợp với Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh.

 

Sự kiện giới thiệu về cuộc thi sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20/9/2015. Hãy theo dõi trang facebook của dự án để cập nhật thông tin về cuộc thi thú vị này.